ارتباط با ما

آدرس فرمانداری: شهرستان سیب و سوران_خیابان شهید فهمیده_روبه روی ناحیه مقاومت بسیج سپاه

کد پستی: 9961913997

شماره تماس روابط عمومی :05437693005

نمابر : 05437692020

شماره تماس فرماندار : 05437693005

شماره تماس معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی : 05437963005

شماره تماس معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی : 05437692991